Zasady finansowania wyjazdów studentów w roku akademickim 2017/2018, w ramach Programu Erasmus + z dofinansowaniem PO WER

 

       Dofinansowanie z PO WER może być przyznane:  

  • studentom wyjeżdżającym na studia i/lub praktyki, posiadającym potwierdzone przez uczelnię prawo do otrzymania stypendium socjalnego, zgodnie z regulacjami uczelni,
    • studentom niepełnosprawnym wyjeżdżającym na studia i/lub praktykę.

       1. Miesięczna stawka stypendium  w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia lub na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego” wynosi odpowiednio:

Kraj

Miesięczna stawka stypendium  w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia   lub na praktykę z prawem do „dodatku   socjalnego”

Grupa   1 - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia,   Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

3015 PLN

Grupa   2 - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia,   Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2799 PLN

Grupa   3 - Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa,   Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

2369 PLN

 

      2. Miesięczna stawka stypendium  w PLN dla studentów niepełnosprawnych wyjeżdżającego na studia lub na praktykę wynosi odpowiednio:

Kraj

Miesięczna stawka stypendium  w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia  

Miesięczna stawka stypendium  w PLN dla studenta wyjeżdżającego na   praktykę

Grupa   1 - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia,   Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2153 PLN

2584 PLN

Grupa   2 - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia,   Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

1938 PLN

2369 PLN

Grupa   3 - Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa,   Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

1507 PLN

1938 PLN

Dodatkowa   kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej

W zależności od potrzeb wynikających z   wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty,   aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na   podstawie dowodów finansowych

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Polityka bezpieczeństwa